...

 

به  آنی    که آبی توان نوش کرد

خدا   را   نباید   فراموش   کرد ...

/ 1 نظر / 76 بازدید
زهره

اوووووووووووووووووووول!!!!!!!!!!!!!!!![چشمک]